امور ماشين آلات


 بانك ماشين الات با در اختيار داشتن مجموعه كامل و متنوعي از انواع دستگاه ها و ماشين آلات سبك و سنگين مورد نياز ،در سطح استان،اقدام به اجراي عمليات مي نمايد كه علاوه بر منافع اقتصادي داراي منافع اجتماعي و معنوي نيز مي باشد.

اين واحد به عنوان يكي از واحدهاي اجرايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي با حضور در عرصه سازندگي و اجراي پرو‍ژه هاي عمراني در سطح روستاها ضمن كمك به عمران و آباداني روستاهاي كشور به عنوان يك واحد پشتيباني ، فني و مهندسي براي فعاليت هاي اجرايي خصوصاً در امر بازسازي مناطق آسيب ديده از سوانح طبيعي و غيره ارايه خدمات مي نمايد.