1399/12/06
کمیته تصویب طرح های هادی روستاهای شهرستان اراک، ساوه و خنداب
​کمیته تصویب طرح های هادی روستاهای شهرستان اراک، ساوه و خنداب باحضور مهندس رضا فرح-مدیر کل بنیاد مسکن استان مرکزی، مهندس نوازنی- مدیر کل دفتر فنی استانداری مرکزی، دکتر افروز- معاون عمران روستایی بنیاد ... ادامه مطلب...
معرفی
اساسنامه
متن فرمان تاریخی امام
چارت سازمانی
آمار و عملکرد
تماس با ما
بازسازی و مسکن روستایی
عمران روستایی
مسکن شهری
معاون پشتيباني و ذيحسابي
فراهان
خنداب
شازند
کمیجان
آشتیان
تفرش
زرندیه
ساوه
خمین
دلیجان
محلات
اراک

​​​ ​