تماس با ما

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی

تلفن : 6- 33663035   کد : 086

فکس : 33663038

Email : Markazi@bonyadmaskan.ir

آدرس: اراک شهرک قدس میدان حافظ بلوارفاطمیه - اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  استان مرکزی 

سامانه پیام کوتاه : 30005932100100