بنیاد مسکن شهرستان تفرش
تلفن : 6227615فکس : 6229552پست الکترونیکی : Tafresh@bonyadmaskan.ir
آدرس : کوی امام خمینی – انتهای 45 متری پاسداران