بنیاد مسکن شهرستان زرندیه
تلفن : 5229200فکس : 5228200پست الکترونیکی : zarandieh@bonyadmaskan.ir
آدرس : مامونیه-خیابان امام خمینی(ره)خیابان گلستان-خیابان بهار- جنب بانک صادرات آسیابک