بنیاد مسکن شهرستان دلیجان
تلفن : 4220949فکس : 426977پست الکترونیکی : Delijan@bonyadmaskan.ir
آدرس : شهرک قدس- مجتمع اداری