بنیاد مسکن شهرستان محلات
تلفن : 3223031فکس : 3234391پست الکترونیکی : Mahalat@bonyadmaskan.ir
آدرس : خیابان امام خمینی- خیابان جمهوری- بالاتر از سپاه